Qızıl
 
 
3311.4895
Qızıl
 
 
3311.4895
Platin
 
 
1757.766
Palladium
 
 
2434.2215
Qadın
Kişi
Uşaq
Qiymətli daşlar
Qızıl pul və Külçələr

İstifadəçi razılaşması

1. Ümumi şərtlər

1.1. Bu razılaşma https://qizilal.az/ saytının istifadəçiləri tərəfindən istifadə şərtlərini müəyyən edir.

1.2. Həmin İstifadəçi Razılaşmasının məqsədləri üçün aşağıda göstərilən terminlər və təyinlər aşağıdakı mənada tətbiq olunur:

1.2.1. Servis – İnternet şəbəkəsində https://qizilal.az/ ünvanında yerləşdirilmiş İnternet-resursu (sayt), müxtəlif əməliyyat sistemləri əsasında sayta əlavələr və başqa xidmətlər, həmçinin proqram təminatıdır, saytın, əlavələrin və başqa xidmətlərin dizaynı (qrafiki tərtibatı), məlumat bazası, xidmətlərin istənilən bölməsi (yarımbölmələri), həmçinin xidmətlərdə Administrasiya və İstifadəçilər tərəfindən yerləşdirilmiş informasiyadır.
1.2.2. İstifadəçi – razılaşma şərtlərini qəbul etmiş və Servis xidmətlərindən istifadə edən istənilən fiziki və hüquq səlahiyyəti olan şəxsdir.
1.2.3. Şəxsi kabinet – bu İstifadəçinin mühitinin İstifadəçi tərəfindən müəyyən edilmiş (yerləşdirilmiş) məlumatlar və qurmalar məcmusudur. Hər hansı bir İstifadəçinin yalnız bir Şəxsi kabinetə malik olmaq hüququ var.
1.2.4. İstifadəçinin şəxsi məlumatları – İstifadəçi haqqında məlumatlar toplusudur. İstifadəçi şəxsi məlumatları, xidmətdən istifadə zamanı system tərəfindən avtomatik olaraq göndərilən məlumatları, o cümlədən IP-ünvan, cookie-dən istifadə, istifadəçinin brauzeri haqqında və istifadəçi haqqında başqa məlumatları özündə əks etdirir.
1.2.5. İnformasiya – Servisdə İstifadəçi və ya Administrasiya tərəfindən yerləşdirilmiş istənilən informasiyadır.
1.2.6. Spam – Qəbul edən tərəfdən kütləvi, icazə verilməyən və/və ya gözlənməyən reklam, informasiya, təşviqat və ya başqa xarakterli poçt və başqa məlumatların göndərilməsidir.
1.2.7. Mal – bu məhsul, işlər, xidmətlər, maddi-texniki resurslar, mülki və qeyri-mülki hüquqlardır.
1.2.8. Həmin Razılaşmanın Tərəfləri – Administrasiya və İstifadəçidir.

1.3. Həmin İstifadəçi Razılaşmasında istifadə olunan və "Terminlər və təyinlər" bəndində əksini tapmayan istənilən terminlər və anlayışlar, İstifadəçi Razılaşmasının mətnindən yaranan mənaya müvafiq olaraq izah ediləcəkdir. İstifadəçi Razılaşmasında istifadə edilən terminin və ya təyinin izah edilməsi barədə istənilən fikir ayrılıqlarının yaranması halında Administrasiya tərəfindən müəyyən edilən izah etmə tətbiq ediləcəkdir.

1.4. Servis xidmətlərindən və materiallarından istifadə edilmə qüvvədə olan qanunvericiliyin normaları, həmçinin də hazırkı Razılaşma ilə tənzimlənir.

1.5. Hazırkı Razılaşma ictimai ofertadır.

1.6. Servis xidmətlərindən istifadə edərək, İstifadəçi hazırkı Razılaşmaya qoşulur və onun Servis xidmətlərindən istifadə üzrə təlimatlarına riayət etmək şərtlərini və öhdəliklərini qəbul edir.

1.7. Şirkət adından Servisdən istifadə halında belə şirkət hazırkı Razılaşmanı və onun şərtlərini qəbul edir.

1.8. Administrasiya istənilən vaxt birtərəfli qaydada hazırkı Razılaşmanın şərtlərini dəyişdirmək hüququna malikdir.

1.9. İstifadəçinin hazırkı Razılaşmanın şərtləri ilə və ya ona daxil edilmiş dəyişikliklərlə razılaşmadığı halda o Servisə girişdən imtina etməli, Servisin xidmətlərindən istifadə etməsini dayandırmalıdır.

1.10. Bununla Administrasiya İstifadəçilərə Servisin xidmətlərindən istifadə etməklə elanların yerləşdirilməsi və axtarışı üzrə xidmətləri təklif edir.

1.11. Ayrı xidmətlərin verilməsi xüsusi qaydalarla və/və ya razılaşmalarla tənzimlənə bilər.

1.12. İstifadəçi o haqda müddəanı qəbul edir ki, Servisin bütün materialları və xidmətləri və ya onların istənilən hissəsi reklamla müşayiət oluna bilər. İstifadəçi onunla razıdır ki, Administrasiya hər hansı məsuliyyəti daşımır və belə reklamla əlaqədar hər hansı öhdəlikləri yoxdur.

1.13. Servisdə qeydiyyat könüllüdür. Servisdə qeydiyyat halında İstifadəçi Servisin əlavə xidmətlərinə daxil olur. Administrasiya İstifadəçidən onun qeydiyyat vaxtı göstərdiyi məlumatların təsdiqlənməsini və təsdiqləyici sənədləri istənilən vaxt tələb etmək hüququnu öz ayağında saxlayır.

1.14. İstifadəçi öz parolunu gizli saxlamağı öhdəsinə götürür. İstifadəçi öz elektron ünvanından və paroldan istifadə ilə hərəkətlərə, həmçinin də İstifadəçinin Şəxsi kabinetində yerinə yetirilən hərəkətlərə görə məsuliyyət daşıyır. İstifadəçi Servis xidmətlərindən yalnız öz şəxsi elektron ünvandan və paroldan istifadə ilə istifadə etmək hüququna malikdir. Əgər İstifadəçidə onun Şəxsi kabinetinə icazəsiz daxil olma haqqında şübhələnməyə əsaslar varsa, İstifadəçi öz parolunu sərbəst dəyişməyi öhdəsinə götürür.

1.15. Administrasiya İstifadəçilər tərəfindən qeydiyyat və/və ya avtorizasiya zamanı verilən informasiyanın düzgünlüyünün yoxlanması üçün xüsusi texniki qərarlardan istifadə etməkdə haqlıdır.

1.16. Administrasiya zəmanət verə bilməz ki, İstifadəçi həqiqətən təqdim edildiyi kimidir, Servisdə qeydiyyat zamanı İstifadəçi tərəfindən verilmiş informasiya isə doğrudur.

1.17. İstifadəçiyə bunun üçün Servisdə mümkün olan bütün alətlərdən istifadə edərək mümkün kontragentlərlə ünsiyyət saxlamağa tövsiyə edilir.

1.18. Administrasiya öz şəxsi mülahizəsi üzrə İstifadəçinin hazırkı Razılaşmanın şərtlərini pozan xidmətlərinə girişi dayandırmaq hüququnu öz ayağında saxlayır.

1.19. İstifadəçi tərəfindən başqa şəxslərin hüquqlarının və ya qüvvədə olan qanunvericiliyin pozması halında, həmçinin başqa səbəblərdən öz istədiyi kimi, Servis İstifadəçinin girişini məhdudlaşdırmaq və ya dayandırmaq hüququna malikdir.

1.20. İstifadəçi, hansının ki, xidmətlərə girişi dayandırılmışdır, və ya hansının ki, məlumatları etibarsızdır, Administrasiyanın xüsusi icazəsi olmadan təkrar olaraq qeydiyyatdan keçmək hüququna malik deyildir. Belə İstifadəçi həmçinin Servisə və onun xidmətlərinə giriş üçün başqa İstifadəçinin qeydiyyat məlumatlarından istifadə etmək hüquqlarına malik deyildir.

 

2. Servisdən istifadə. Elanların yerləşdirilməsi

2.1. https://qizilal.az/ saytında ancaq partnyorluq qeydiyyatından keçmiş istifadəçilərə elan yerləşdirmək hüququ verilir.

2.2. Saytda elan yerləşdirmək istəyən istifadəçi heç bir halda Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə, beynəlxalq hüquq normalarına, müəllif huquqlarına, o cümlədən saytın təyinatına uyğun olmayan elanlar yerləşdirməməyi öz öhdəsinə götürür.

2.3. https://qizilal.az/ saytı məhsul/xidmət satan və ya alan tərəflər arasında imzalanan sazişlərdə iştirakçı və ya vasitəçi qismində çıxış etmir, həmçinin bağlanmış sazişlərə nəzarəti həyata keçirmir və onlara görə məsuliyyət daşımır.

2.4. https://qizilal.az/ saytı istifadəçilər tərəfindən yerləşdirilən elanlarda digər xarici resurslara əsasən istifadə edilmiş məlumatlara, şəkillərə, elan məzmunlarına görə məsuliyyət daşımır.

2.5. https://qizilal.az/ saytı istifadəçilər tərəfindən yerləşdirilən elanlarda digər xarici resurslara əsasən istifadə edilmiş məlumatlara, şəkillərə, elan məzmunlarına görə məsuliyyət daşımır.

2.6. https://qizilal.az/ saytı istifadəçilər tərəfindən yerləşdirilən elanlarda üçüncü tərəfin və ya tərəflərin müəllif hüquqlarının pozulmasına görə məsuliyyət daşımır.

2.7. Servisin istifadəçisi Servisin təlimatlarına uyğun olaraq elanları yerləşdirməyi və Mal və onun satılması şərtləri haqqında etibarlı və tam informasiyanı verməyi öhdəsinə götürür. İstifadəçi elanda göstərilmiş Mal haqqında informasiyanı yoxlamalı və, səhv və ya natamam məlumatlar aşkar edildikdə, elandakı lazımlı məlumatları düzəltməli və ya tamamlamalıdır.

2.8. Elan yerləşdirən istifadəçi təsdiq edir ki, o elanda təklif etdiyi məhsul və ya xidmət tam olaraq ona məxsus olmaqla yanaşı təklif etdiyi xidmət və ya məhsul ilə bağlı müvafiq (lisenziya, razılıq, müəllif hüquqları) və digər sənədlərə sənədlər/icazələrə sahibdir.

2.9. Ehtiyac duyulduğu təqdirdə sayt rəhbərliyi İstifadəçidən elan şəklində yerləşdirdiyi məhsul və xidmətlə bağlı müvafiq sənədləri tələb etmək hüququna malikdir. Sənədlər təqdim olunmadığı təqdirdə istifadəçinin yerləşdirdiyi və ya yerləşdirmək istədiyi elan silinə və ya bloklana bilər.

2.10. Saytın texniki departamentinin nümayəndələri istifadəçi yerləşdirdiyi elan üzrə müvafiq dəyişikliklər, kateqoriya dəyişmə və digər dəyişiklikləri etmək hüququna malikdir.

2.11. İstifadəçi yerləşdirdiyi elanın məzmununa görə tam məsuliyyət daşıyır.

 

3. Ödənişli xidmətlər

3.1. İstifadəçilər Servisdə pullu xidmətləri sifariş edə bilərlər.

3.2. Pullu xidmətlərin növləri:

3.2.1. Mağaza açmaq;
3.2.2. Elanın "özəl təkliflər" böməsində görünməsi;
3.2.3. Kolleksiyalar; 
3.2.3. Bannerlər;

3.3. Xidmətlərə qiymətlər, həmçinin ödənişli xidmətlərin sifariş qaydası Servisin müvafiq səhifələrində göstərilmişdir.

3.4. Servisin xidmətlərini ödəniş Servis İstifadəçisi vasitələrin qaytarılması xahişi ilə https://qizilal.az/ saytına müraciət etmək hüququna malikdir. Pul vasitələrinin qaytarılmasında qaytarılma və ya imtina haqqında qərar birtərəfli qayda ilə https://qizilal.az/ saytı tərəfindən qəbul edilir.

3.5. https://qizilal.az/ saytı aşağıdakı hallarda istifadəçinin ödənişini geri qaytarmaya bilər:

3.5.1. İstifadəçi hazırki razılaşmanın şərtlərini müntəzəm olaraq pozduğu halda;
3.5.2. İstifadəçi qadağan edilmiş mallar, xidmətlər və təkliflər haqqında elanı yerləşdirmişdir.
3.5.3. Digər hallarda saytın qərarı üzrə.

3.6. Vəsaitlərin qaytarılması qaydası sayt və istifadəçi arasında yaranmış məsələlərə görə fərdi qaydada həll olunur.

 

4. Kommunikasiya

4.1. Administrasiya İstifadəçilərə onların tərəfindən göstərilmiş elektron poçt ünvanlarına və ya telefon nömrələrinə elektron məktubları və/və ya qısa xəbərləri (SMS mesajları) göndərmək hüququna malikdir. Servisin mesajları Servisdə dərc edilə bilər.

4.2. Əlavə olaraq İstifadəçi anlayır, qəbul edir və razılaşır ki, belə məktublarla və mesajlarla, lakin, məhdudlaşdırılmadan: başqa İstifadəçilərdən sazişin bağlanması üzrə təkliflər, təkliflər və başqa informasiya və/və ya reklam xarakterli mesajlar və başqa mesajlar ola bilər. İstifadəçi anlayır, qəbul edir və razılaşır ki, belə mesajlar və/və ya onların ayrı hissələri reklam xarakterinə malik ola bilər, həmçinin də özündə reklam, informasiya və başqa elanları saxlaya bilər.

4.3. İstifadəçi müvafiq sorğunu göndərib öz telefon nömrəsinə və ya elektron ünvana mesajların alınmasından istənilən vaxt imtina edə bilər.

 

5. Məsuliyyətin məhdudlaşdırılması

5.1. İstifadəçi tərəfindən sayta yerləşdirilmiş şəxsi məlumatlar daxil olmaqla, bütün digər məlumatları yalnız məhsul və ya xidmətin alınıb satılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

5.2. İstifadəçi elan yerləşdirərkən qəbul edir ki, onun qeyd etdiyi bütün məlumatlar sayta daxil olan digər istifadəçilər üçün açıq şəkildə görünəcəkdir.

5.3. https://qizilal.az/ saytı tərəfləri sayt üzərindən qovuşdurur və onlar arasında baş vermiş alqı-satqı prosesində, o cümlədən tərəflər arasında yarana biləcək hər hansı bir narazılıqlara görə heç bir şəkildə iştirak etmir və dəymir maddi və mənəvi zərərlərə görə məsuliyyət daşımır.

5.4. Servis Mal barəsində sazişlərin təşkilatçısı, vasitəçisi, alıcısı və ya satıcısı deyildir.

5.5. https://qizilal.az/ saytı istifadəçilər tərəfindən yerləşdirən elanlardakı məlumatların etibarlılığına nəzarəti həyata keçirmir.

 

6. Digər şərtlər

6.1. Mübahisələrin yarandığı halda hazırkı Razılaşmanın tərəfləri onları danışıqlar yolu ilə həll etməyi öhdəsinə götürürlər. Hazırkı Razılaşmanın və Servis xidmətlərinin verilməsinin icrası zamanı yaranan mübahisələr qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olaraq həll edilməlidir.

6.2. Bütün mübahisələrə dair Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi tətbiq edilir.

6.3. Servis birtərəfli qaydada və İstifadəçilərə bildirmədən hazırkı Razılaşmanı dəyişdirmək hüququna malikdir. Razılaşmanın yeni redaksiyası Servisdə dərc edilməsi tarixindən qüvvəyə minir.

6.4. Məhkəmə tərəfindən Razılaşmanın hər hansı müddəasının etibarsız və ya məcburi icraya aid olmayan kimi tanınması Razılaşmanın başqa müddəalarının etibarsız olması ilə nəticələnmir.

6.5. Hazırkı Razılaşma ilə nəzərdə tutulmamış bütün başqa şərtlər və şəraitlər, ayrı fərdi qaydada tənzimlənir.

İstifadəçi təsdiqləyir ki, hazırkı Razılaşmanın bütün bəndləri ilə tanış edilmişdir və onları sözsüz tam həcmdə qəbul edir.